Featured Post

IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY?

# TeamTameme  ang LP sa  # DengGate ? IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY? Tamemeng tameme kayong apat, ah! Ikaw,  Senato...

Wednesday, October 19, 2016

Viral Dutere News :Pagpapakulong kay De Lima Approbado at Supportado ng Marority ng mga Senador

No comments: