Featured Post

May 4, 2018 - Loving to the Extreme

May 4, 2018 - Loving to the Extreme Friday of the Fifth Week of Easter Father Edward Hopkins, LC John 15:12-17 Jesus said to his...

Thursday, August 31, 2017

DLSU Professor: "Ginagawa tayong tanga ng media"


Van Ybiernas, a distinguished historian who regularly comments on significant socio-political agencies, recently published an expository post describing the dominant features of Philippine media vis-à-vis the unfair privileges granted to the ruling class.

In the said post, Ybiernas defied the society's power structure by claiming that those in power (viz. the media, the politicians, and the rich) are losing their hold of the common citizens.

That is, those in the lower social structure, the once underprivileged Filipinos, are no longer subjects of the manipulative ruling system. The everyman can now speak for their selves; can fight for injustice, and for their rights.

Also in the said post, Ybiernas pointed out that for a very long time, the Common Tao was subjected to this unfair system established by the powerful ruling class. Claiming that such inequality should be put to an end, Ybiernas expressed that people regardless of status should be put to an end,Ybiernas expressed that people regardless of status should be equal chances to speak and be heard. Yet, because of the unchanging vile character of the ones in power, such hopes have become ideal. Not until now, where people have become empowered.

To further understand the sentiments of the profound historian, attached here is the exact copy of his recently published Facebook post. It reads:

"Opo! Harsh ako sa media. Harsh ako sa mga may pangalan, may status, mayaman, makapangyarihan, atbp… (Pero) hindi ako harsh sa kabaligtaran ng mga nabanggit.

Sa loob ng matagal na panahon, pipi ang mga nasa ibaba ng lipunan. Pipi tayo! Walang nakakarinig sa atin!… Silang may access, sila lang ang may boses. Media lang ang may boses. Pulitiko lang ang may lakas. Mayayaman lang ang may privilege.

Ang akin lang ay pagpantayin ang nasa itaas at nasa ibaba. Ibigay ang lakas sa tunay na dapat mayroon nito.

Ginagawantayong tanga ng media. Ginagawa nila tayong pipi. Akala nila mananahimik na lang tayo sa mga katarantaduhang pinagsasabi nila. Hindi po! Tapos na po ang panahon na pipi ang bayan, ganun pa rin sila hanggang ngayon. Sensationalized! Irresponsible! Manipulative!

Bakit? Kasi andun ang pera at kapangyarihan… para sa kanila! Para sa kanila bilang indibidwal. Para sa kanila bilang isang grupo!

Ano ang napala ng bayan? Wala! Inaasahan ng mga ul*l na ito na susunod lang ang bayan sa kung saan sila dadalhin ng media! Ang tingin nila sa bayan ay walang isip, walang boses, atrophied.

Huwag kami, mga ul*l!

Hindi ngayon hanggang bukas, makalawa!

Hindi na habang-buhay!

Tapos na ang pagka-pipi ng bayan!

Humanda kayo!" Ybiernas ended asserting that the lower social structure, once deprived and disadvantaged, are about to wage a significant battle against the greedy ruling class.

No comments: