Friday, December 23, 2016

JUST IN - [WATCH] MALAWAKANG RALLY PARA PATALSIKIN SI DE LINA GINANAP, "DE LIMA RESIGN ANG PANAWAGAN NG TAONG BAYAN". MUST WATCH THIS!

No comments: