Wednesday, January 11, 2017

WATCH: Enrile hinahamon ang lahat ng Anti-Marcos sa isang Debate

No comments: