Sunday, January 29, 2017

Watch! Chief Bato nabwesit na kay Dumlao sa kasinungalingan: "Pu-ina! Tingnan mo ngayon! Pu-inang Dumlao ka!!"

No comments: