Featured Post

IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY?

# TeamTameme  ang LP sa  # DengGate ? IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY? Tamemeng tameme kayong apat, ah! Ikaw,  Senato...

Sunday, September 25, 2016

Uminit ang Ulo ni Senadoe Gordon sa dalawang senador

No comments: