Sunday, May 7, 2017

SENATOR CAYETANO INILUBLUB sa KAHIHIYAN ang UN HUMAN RIGHTS na PUMUNTA sa PILIPINAS!

No comments: