Featured Post

IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY?

# TeamTameme  ang LP sa  # DengGate ? IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY? Tamemeng tameme kayong apat, ah! Ikaw,  Sen...

Sunday, May 7, 2017

SENATOR CAYETANO INILUBLUB sa KAHIHIYAN ang UN HUMAN RIGHTS na PUMUNTA sa PILIPINAS!

No comments: