Featured Post

June 25, 2018 - Unjust Judges

June 25, 2018 - Unjust Judges Monday of the Twelfth Week in Ordinary Time Father Edward McIlmail, LC   Matthew 7:1-5 Jesus sa...

Friday, December 2, 2016

MOCHA SLAMS BROTHER RICHIE OF DLSU

Mocha Uson slams brother Richie Yap of De La Salle University after the latter posted an issue about the burial of former president Ferdinand Marcos at the Libingan ng mga Bayani.

On his Facebook post, Brother Richie asked how to "Forgive the Marcoses." He said that the Marcoses did not admit to any wrongdoing and have not returned all they have stolen.

Brother Richie also said that he prefers a society of humble sinners where everyone takes responsibility for their actions and acknowledges their need for God in order to remain good and true.

Meanwhile, Uson contradicted what Brother Yap said.

" Isa pa naman po kayong "Brother" or a "full-time religious educators" of La Salle and yet you do not understand the the principle of FORGIVENESS," Uson said.

On the latter part of Uson's post, she asked what Religion does Brother Yap belongs to.

"Ano po ba ang Religion niyo? Religion of Hate? Or Religion of the Lord Jesus who said "...everyone will know that you are my disciples, if you LOVE one another."

Read the full post of Mocha Uson below:

"PARA SA ISANG BROTHER OF LA SALLE

Brother Richie Yap, let me answer your post about forgiveness. Isa pa naman po kayong "Brother" or a "full-time religious educators" of La Salle and yet you do not understand the the principle of FORGIVENESS.

You said- 
"FORGIVE THE MARCOSES?
But how? They have not admitted to any wrongdoing. They have not returned all that they have stolen. They have not apologized to the victims of their martial rule."

So ang ibig niyo pong sabihin hindi mo papatawarin ang taong hindi humingi ng kapatawaran? Yan ba ang itinuturo ni Kristo sa atin? Sa huling pag-alala ko hindi yan ang kanyang sinabi. As a matter of fact we should love, pray and bless our enemies (Mat. 5:44 and Lk. 6:28). How can you love, pray and bless your enemies if hindi niyo po sila napatawad?

Pangalawa, hindi po ba sinabi din ni Hesus na kung ikaw ay mananalangin at naalala mo na ikaw ay may kaaway ay iwan mo muna ang iyong offering at puntahan ang tao na yun and be reconciled (Mt 5:23-24)? Paano ka makaka-reconcile ng kaaway mo kung hindi ka nagpatawad? May sinabi ba na antayin mo muna siyang humingi ng tawad bago ka makipag ayus?

Pangatlo, hindi po ba sinabi din ni Kristo na patawarin mo ang iyong kaaway sa kanilang kasalanan at papatawarin ka din ni Lord. At pag hindi ka nagpatawad sa iyong kaaway hindi ka rin papatawarin ni Lord (Mt 6:14-15)? Alam mo kung bakit "brother" kasi galit si Lord sa HIPOKRITO o yung mga taong "... they do not practice what they preach." At ang tawag ni Kristo dito ay KASUKLAMSUKLAM (Mt 23:3-4). Ano sa tingin mo ang itatawag sayo ni Kristo na nagtuturo patungkol sa Diyos pero hindi marunong magpatawad?

And lastly, sinabi mo po sa post mo-"I prefer a society of humble sinners where everyone takes responsibility for their actions and acknowledges their need for God in order to remain good and true." Tanungin po kita "brother" paano magkakaroon ng "humble sinners" kung ang nagtuturo ay hindi "humble preacher" but a self-righteous brother. Kung si Kristo nga noong siya ay pinalo, dinuraan, pinagsusuntok, minaltrato at ipanako sa krus ang kanyang sinabi ay "Father forgive them for they do not know what they are doing" meaning yung mga taong ito hindi sila humihingi ng tawad at sa katunayan hindi nga nila alam ang ginagawa nila ngunit ninais parin ni Kristo ang sila ay patawarin ng kanyang Amang nasa langit. Sino po kayo para hindi mag patawad ng kapwa niyo maging hindi rin nila alam ang kanilang kasalanan? Higit po ba kayo kay Kristo na walang kasalanan para kundenahin ang nagkasala? O baka naman ang inyong turo ay hindi ang turo ng Panginoon Hesus? Nagtatanong lang "brother". By the way, don't get me wrong, hindi ko po sinasabing hindi magbayad ng utang ang mga Marcos. Nandiyan ang batas para sila'y usigin sa kanilang pagkakamali sa bayan. Ngunit ikaw na isang " full-time religious educator" ay dapat sana'y nagtuturo ng tamang Relihiyon. Matanong ko lang po kayo, ano po ba ang Religion niyo? Religion of Hate? Or Religion of the Lord Jesus who said "...everyone will know that you are my disciples, if you LOVE one another."


http://www.newsinfolearn.com/2016/12/mocha-slams-brother-richie-of-dlsu.html

No comments: