Featured Post

IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY?

# TeamTameme  ang LP sa  # DengGate ? IS GENOCIDE OK IF DONE DISCREETLY? Tamemeng tameme kayong apat, ah! Ikaw,  Senato...

Tuesday, December 20, 2016

MAPAPAIYAK KA! Sa Kabutihang Ginawa Ni Duterte Para Sa Bayan!

No comments: